ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΠΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 44393, Fide: 25850490

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1006 0
2020A 1006 0
2019B 1006 0
2019A 1006 0
2018B 1006 4
2018A 959 0
2017B 959 2
2017A 908 0
2016B 908 6
2016A 860 0
2015B 860 4
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -