ΜΟΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 44404 | Fide: 25840495 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 3
2016A 1002 3
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι