ΔΙΑΚΙΔΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΙΛΗΜΩΝ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 44422, Fide: 25830864

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B 1000 0
2018A 1000 0
2017B 1000 0
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -