ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΥΛΑΝ - ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 44424 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 972 0
2021B 972 0
2021A 972 0
2020B 972 0
2020A 972 0
2019B 972 0
2019A 972 0
2018B 972 0
2018A 972 0
2017B 972 0
2017A 972 0
2016B 972 0
2016A 972 0
2015B 972 0
2015A 972 3
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -