ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 03/1986, ΕΣΟ: 44427 | Fide: 25832611 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1496 2
2022B 1461 0
2022A 1461 0
2021B 1461 1
2021A 1463 0
2020B 1463 0
2020A 1463 0
2019B 1463 0
2019A 1463 0
2018B 1463 0
2018A 1463 5
2017B 1336 0
2017A 1336 5
2016B 1244 0
2016A 1244 4
2015B 1186 6
2015A 1087 1
2014B 1465 1
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -