ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 44441, Fide: 25855131

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 967 0
2020B 967 0
2020A 967 5
2019B 989 0
2019A 989 2
2018B 961 12
2018A 1071 9
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -