ΤΣΑΚΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 44461 | Fide: 25827936 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1030 0
2022A 1030 0
2021B 1030 0
2021A 1030 0
2020B 1030 0
2020A 1030 0
2019B 1030 0
2019A 1030 18
2018B 861 2
2018A 855 14
2017B 830 6
2017A 830 6
2016B 830 15
2016A 700 1
2015B - 7
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι