ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 44463 | Fide: 25835971 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1632 28
2023Α 1447 27
2022B 1635 40
2022A 1351 16
2021B 1358 40
2021A 1438 0
2020B 1438 17
2020A 1360 12
2019B 1338 41
2019A 1290 27
2018B 1292 28
2018A 1271 19
2017B 1116 15
2017A 1151 17
2016B 976 16
2016A 700 23
2015B - 7
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι