ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 44464 | Fide: 25830180 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 864 0
2023B 864 0
2023Α 864 0
2022B 864 0
2022A 864 0
2021B 864 0
2021A 864 0
2020B 864 0
2020A 864 0
2019B 864 0
2019A 864 0
2018B 864 0
2018A 864 0
2017B 864 5
2017A 840 8
2016B 864 10
2016A - 11
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι