ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2005, ΕΣΟ: 44467 | Fide: 25840339 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 1
2016A 959 1
2015B 959 1
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι