ΣΥΨΗΣ - ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 44468 | Fide: 25830236 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1803 5
2023Α 1811 4
2022B 1805 0
2022A 1805 0
2021B 1805 0
2021A 1805 0
2020B 1805 10
2020A 1801 17
2019B 1873 35
2019A 1675 21
2018B 1778 30
2018A 1658 16
2017B 1734 45
2017A 1282 10
2016B 1280 20
2016A 1287 20
2015B 1273 21
2015A 1000 19
2014B 889 9
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι