ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 44477 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 839 0
2021B 839 0
2021A 839 0
2020B 839 0
2020A 839 0
2019B 839 0
2019A 839 0
2018B 839 0
2018A 839 0
2017B 839 0
2017A 839 0
2016B 839 0
2016A 839 0
2015B 839 3
2015A - 11
2014B - 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -