ΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Η/Γ: 06/2001, ΕΣΟ: 44482 | Fide: 25841939 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 4
2016A 1034 2
2015B 1034 2
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι