ΣΚΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Η/Γ: 02/2003, ΕΣΟ: 44485 | Fide: 25826514 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1151 4
2022B 1130 0
2022A 1130 0
2021B 1130 0
2021A 1130 0
2020B 1130 0
2020A 1130 0
2019B 1130 0
2019A 1130 0
2018B 1130 0
2018A 1130 0
2017B 1130 4
2017A 1132 2
2016B 1152 6
2016A 1119 4
2015B 1096 3
2015A 1066 4
2014B 1059 12
2014A 1004 4
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι