ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 44486 | Fide: 25830287 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1264 0
2023Α 1264 0
2022B 1264 0
2022A 1264 0
2021B 1264 2
2021A 1272 0
2020B 1272 0
2020A 1272 9
2019B 1269 0
2019A 1269 4
2018B 1220 7
2018A 1117 7
2017B 1068 6
2017A 1059 7
2016B 1067 4
2016A 1068 5
2015B 990 7
2015A 970 4
2014B 944 7
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι