ΜΗΛΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 44490 | Fide: 25826395 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1436 11
2022B 1325 31
2022A 1427 10
2021B 1397 18
2021A 1138 0
2020B 1138 2
2020A 1123 1
2019B 1096 8
2019A 1012 2
2018B 998 11
2018A 994 5
2017B 979 1
2017A 1003 3
2016B 957 10
2016A 1079 1
2015B 1079 1
2015A - 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι