ΦΑΣΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 44491 | Fide: 25841904 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1142 4
2022B 1162 8
2022A 1120 12
2021B 1066 0
2021A 1066 0
2020B 1066 0
2020A 1066 9
2019B 1040 0
2019A 1040 9
2018B 966 9
2018A 960 5
2017B 944 2
2017A 893 10
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -