ΒΟΡΤΣΕΛΑ ΛΥΔΙΑ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 44506 | Fide: 25830392 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1008 5
2022B 1030 0
2022A 1030 0
2021B 1030 2
2021A 1020 0
2020B 1020 0
2020A 1020 5
2019B 954 0
2019A 954 0
2018B 954 0
2018A 954 5
2017B 1015 0
2017A 1015 0
2016B 1015 0
2016A 1015 4
2015B 985 4
2015A 1015 4
2014B - 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι