ΖΟΡΔΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 44511 | Fide: 25854151 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 3
2018B 954 0
2018A 954 0
2017B 954 0
2017A 954 0
2016B 954 0
2016A 954 0
2015B 954 3
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -