ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 44519 | Fide: 25826301 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1152 0
2022A 1152 3
2021B 1170 2
2021A 1176 0
2020B 1176 0
2020A 1176 1
2019B 1146 0
2019A 1146 4
2018B 1140 1
2018A 1127 5
2017B - 3
2017A - 3
2016B - 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι