ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 44521, Fide: 25831259

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A 1005 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι