ΜΑΡΓΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 05/2003, ΕΣΟ: 44528 | Fide: 25840517 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 891 0
2021B 891 0
2021A 891 0
2020B 891 0
2020A 891 0
2019B 891 0
2019A 891 0
2018B 891 0
2018A 891 0
2017B 891 0
2017A - 3
2016B 891 0
2016A 891 3
2015B - 2
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -