ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/1971, ΕΣΟ: 44542 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1152 0
2021B 1152 0
2021A 1152 0
2020B 1152 0
2020A 1152 0
2019B 1152 0
2019A 1152 0
2018B 1152 0
2018A 1152 0
2017B 1152 0
2017A 1152 0
2016B 1152 6
2016A 1172 11
2015B 1178 30
2015A 1084 40
2014B 1000 6
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι