ΠΕΝΤΟΓΕΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 44543 | Fide: 25845918 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1168 4
2023Α 1244 0
2022B 1244 2
2022A 1192 0
2021B 1192 6
2021A 1262 0
2020B 1262 7
2020A 1229 4
2019B 1208 8
2019A 1158 2
2018B 1169 11
2018A 1087 7
2017B 1049 10
2017A 941 6
2016B 885 11
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -