ΤΟΜΑΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 44551 | Fide: 25834908 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 883 0
2022B 883 1
2022A 897 0
2021B 897 0
2021A 897 0
2020B 897 0
2020A 897 0
2019B 897 0
2019A 897 0
2018B 897 0
2018A 897 0
2017B 897 1
2017A 847 0
2016B 847 5
2016A 853 0
2015B 853 6
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -