ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/1970, ΕΣΟ: 44560 | Fide: 25845713 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 3
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -