ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 44573 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 854 0
2023Α 854 0
2022B 854 0
2022A 854 0
2021B 854 0
2021A 854 0
2020B 854 0
2020A 854 0
2019B 854 0
2019A 854 0
2018B 854 0
2018A 854 0
2017B 854 0
2017A 854 0
2016B 854 0
2016A 854 6
2015B 1005 0
2015A 1005 0
2014B 1005 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι