ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 44580 | Fide: 25851586 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 2
2016B - 2
2016A 981 2
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -