ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 44590 | Fide: 25837443 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1052 0
2022B 1052 0
2022A 1052 0
2021B 1052 0
2021A 1052 0
2020B 1052 0
2020A 1052 0
2019B 1052 13
2019A 1082 5
2018B 1075 9
2018A 984 5
2017B 962 16
2017A 978 11
2016B 1041 6
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -