ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ - ΜΕΛΙΝΑ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 44596 | Fide: 25837931 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 4
2016A 941 4
2015B 941 4
2015A 979 1
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -