ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 44599, Fide: 25842099

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 946 0
2020A 946 2
2019B 960 0
2019A 960 8
2018B 904 5
2018A 856 18
2017B 830 12
2017A 830 11
2016B 830 9
2016A - 5
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -