ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 44609 | Fide: 25842668 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 972 0
2022B 972 0
2022A 972 0
2021B 972 0
2021A 972 0
2020B 972 0
2020A 972 0
2019B 972 0
2019A 972 0
2018B 972 8
2018A 967 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι