ΚΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 44631 | Fide: 25835440 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 919 0
2021B 919 0
2021A 919 0
2020B 919 0
2020A 919 0
2019B 919 0
2019A 919 0
2018B 919 0
2018A 919 3
2017B 907 0
2017A 907 0
2016B 907 0
2016A 907 0
2015B 907 6
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι