ΜΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2003, ΕΣΟ: 44634 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 931 0
2022A 931 0
2021B 931 0
2021A 931 0
2020B 931 0
2020A 931 0
2019B 931 0
2019A 931 0
2018B 931 0
2018A 931 0
2017B 931 0
2017A 931 0
2016B 931 0
2016A 931 0
2015B 931 10
2015A 1038 0
2014B 1192 1
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι