ΠΛΙΑΤΣΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 44635 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1283 0
2021B 1283 0
2021A 1283 0
2020B 1283 0
2020A 1283 0
2019B 1283 0
2019A 1283 0
2018B 1283 0
2018A 1283 0
2017B 1283 0
2017A 1283 0
2016B 1283 0
2016A 1283 0
2015B 1283 3
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι