ΜΠΙΖΟΥΛΑ ΝΕΦΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 44659 | Fide: 25853147 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 929 0
2021B 929 0
2021A 929 0
2020B 929 3
2020A 927 5
2019B 895 4
2019A 877 9
2018B 925 8
2018A 987 4
2017B 989 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -