ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 44692 | Fide: 25847309 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1278 5
2022A 1250 3
2021B 1175 0
2021A 1175 0
2020B 1175 0
2020A 1175 8
2019B 1090 0
2019A 1090 2
2018B 1012 4
2018A 1001 18
2017B 1041 6
2017A 936 4
2016B 915 19
2016A - 3
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι