ΣΟΥΛΤΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 11/2005, ΕΣΟ: 44702 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1157 0
2022A 1157 0
2021B 1157 0
2021A 1157 0
2020B 1157 0
2020A 1157 0
2019B 1157 0
2019A 1157 0
2018B 1157 0
2018A 1157 0
2017B 1157 0
2017A 1157 0
2016B 1157 0
2016A 1157 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι