ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 44708 | Fide: 25853058 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1255 0
2022B 1255 8
2022A 1201 1
2021B 1225 0
2021A 1225 0
2020B 1225 13
2020A 1238 23
2019B 1313 22
2019A 1424 36
2018B 1130 14
2018A 1074 6
2017B 1066 18
2017A 965 12
2016B 922 8
2016A - 0
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι