ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 44721 | Fide: 25838776 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 985 0
2021B 985 0
2021A 985 0
2020B 985 0
2020A 985 0
2019B 985 0
2019A 985 0
2018B 985 0
2018A 985 9
2017B 959 7
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι