ΣΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 44725 | Fide: 25842072 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1557 13
2022A 1620 6
2021B 1603 0
2021A 1603 0
2020B 1603 0
2020A 1603 15
2019B 1548 27
2019A 1510 33
2018B 1323 38
2018A 1310 25
2017B 1130 21
2017A 1049 11
2016B 1007 15
2016A 967 5
2015B 1254 1
2015A 1254 1
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -