ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 44733 | Fide: 25813935 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 0
2017A 830 8
2016B - 2
2016A 983 2
2015B 1013 2
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -