ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 10/1991, ΕΣΟ: 44770 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1066 0
2021B 1066 0
2021A 1066 0
2020B 1066 0
2020A 1066 0
2019B 1066 0
2019A 1066 0
2018B 1066 0
2018A 1066 0
2017B 1066 0
2017A 1066 0
2016B 1066 0
2016A 1066 0
2015B 1066 0
2015A 1066 2
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι