ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 44794 | Fide: 25835289 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1305 0
2023Α 1305 7
2022B 1329 0
2022A 1329 5
2021B 1343 0
2021A 1343 0
2020B 1343 0
2020A 1343 10
2019B 1226 3
2019A 1194 17
2018B 1162 6
2018A 1127 30
2017B 1149 10
2017A 1135 27
2016B 933 15
2016A 700 11
2015B - 6
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -