ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 44808 | Fide: 25835319 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 851 0
2022B 851 0
2022A 851 0
2021B 851 0
2021A 851 0
2020B 851 0
2020A 851 2
2019B 837 4
2019A 845 2
2018B 830 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -