ΠΑΥΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/1967, ΕΣΟ: 44839 | Fide: 25816233 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1300 7
2022B 1327 1
2022A 1331 4
2021B 1329 2
2021A 1312 0
2020B 1312 1
2020A 1336 0
2019B 1336 0
2019A 1336 7
2018B 1349 0
2018A 1349 1
2017B 1357 0
2017A 1357 5
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -