ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/1980, ΕΣΟ: 44843 | Fide: 25850296 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1335 1
2022A 1341 12
2021B 1263 8
2021A 1280 0
2020B 1280 1
2020A 1289 6
2019B 1318 0
2019A 1318 18
2018B 1380 0
2018A 1380 5
2017B 1400 0
2017A 1400 8
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -