ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 44852 | Fide: 25850024 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1077 0
2022A 1077 0
2021B 1077 0
2021A 1077 0
2020B 1077 0
2020A 1077 0
2019B 1077 0
2019A 1077 0
2018B 1077 0
2018A 1077 0
2017B 1077 0
2017A 1077 4
2016B 1089 22
2016A 1054 25
2015B 948 23
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -