ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/1999, ΕΣΟ: 44857 | Fide: 25834541 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1762 0
2022B 1762 0
2022A 1762 0
2021B 1762 0
2021A 1762 0
2020B 1762 0
2020A 1762 0
2019B 1762 0
2019A 1762 0
2018B 1762 0
2018A 1762 3
2017B 1799 8
2017A 1777 4
2016B 1755 3
2016A 1776 28
2015B 1580 42
2015A 1500 31
2014B 1098 12
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι