ΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 44858 | Fide: 25834002 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 974 0
2021B 974 0
2021A 974 0
2020B 974 0
2020A 974 0
2019B 974 0
2019A 974 0
2018B 974 0
2018A 974 0
2017B 974 0
2017A 974 0
2016B 974 0
2016A 974 0
2015B 974 0
2015A 974 1
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι